Společenství vlastníků jednotek a Bytové družstvo Jesenice

Členská schůze

Společenství vlastníků pro dům čp. 357, 358, 359, Jesenice, V Lázních svolává schůzi Shromáždění SVJ, Které se konná v úterý dne 23.září 2014


Program schůze:


1, Prezentace nájemníků

2, Volba předsedajícího schůze a zapisovatele

3, Volba výboru

4, Smlouva o správě s BD Jesenice

5, Diskuse, připomínky


Kontakt

Vlaznich358@email.cz