Společenství vlastníků jednotek a Bytové družstvo Jesenice

Členská schůze

Vážení nájemníci, srdečně Vás zveme na Členskou schůzi Bytového družstva Jesenice která se koná v pondělí 18.8.2014 od 19. hodin v nové sušárně vchodu 359!!!


Program schůze:


1, Prezentace nájemníků

2, Volba předsedajícího schůze a zapisovatele

3, Rozhodnutí o podřízení Družstva zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku a přijetí úplného znění stanov za účasti notáře

4, Diskuse, připomínky


Kontakt

Vlaznich358@email.cz